Reklamacje

1 - Reklamacja wniesiona po upływie 7 dnia od daty odbioru materiałów/usługi bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczenia.

2 - Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać w siedzibie firmy przy ul. Hallera 11 lub drogą mailową, podając nazwę zamówienia, zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych druków.

3 - K2 nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania pliku niezgodnego z instrukcją zawartą w zakładce "Przygotowanie pliku"oraz błędy pod względem treści.

4 - K2 nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku, zaakceptaowane na etapie projektowania.

5 - W przypadku, określonych preferencji dotyczących barw, prosimy o dostarczenie lub przesłanie droga pocztową wzoru do kalibracji wydruku pracy.

6 - Warunkiem dochodzenia reklamacji barw, jest uprzednie dostarczenie wzoru kolorystycznego wydruku do naszej drukarni.

7 - Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

8 - Jeżeli pliki przekazane przez Klienta mają zadany inny profil kolorystyczny niż CMYK Usługodawca podda je procesowi konwertowania z formatu RGB, ICC, Pantone, HKS (profile kolorystyczne) na CMYK .W sposób naturalny powstają różnice w odcieniach kolorów w porównaniu do oryginalnych barw. Przekazując projekt do realizacji zamówienia w formacie innym niż format CMYK, Klient wyraża zgodę na ewentualne różnice powstałe w wyniku konwertowania. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

9 - W przypadku druku + podkejania na podkładzie kartonowym wszelkie uszkodzenia ( odklejanie, pofalowanie) wynikające z nieprawidłowości podczas transportu, przechowywania oraz narażania prac na zmienne warunki wilgotności i temperatury nie mogą być podstawą do reklamacji.

10 - K2 dołoży wszelkich starań aby odpowiedzieć na reklamację w ciągu 24h licząc od momentu jej przesłania / dostarczenia. Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni roboczych.

 

back