Jak Przygotować Plik

INFORMACJE OGÓLNE

K2 drukuje wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta. Istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego projektu graficznego przez nasz dział graficzny. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie.

K2 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).

W razie pytań lub problemów, na które nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym poradniku, możecie Państwo skontaktować się naszym działem graficznym – mailowo:grafik@kserofabryka.pl lub telefonicznie: 58 345 51 50

FORMAT PLIKU DO DRUKU

- zalecanym formatem pliku do druku jest PDF wygenerowany przy użyciu profesjonalnego programu do grafiki komputerowej (przede wszystkim programy pakietu Adobe oraz Corel Draw)

- w pliku otwartym grafiki powinny ładnie wyglądać przy powiększeniu do wielkości rzeczywistej, a w parametrach zapisu pliku PDF należy pamiętać o ustawieniu wysokiej rozdzielczości (zalecamy 300ppi), kolorystyki na CMYK, i zachowaniu spadów z dokumentu. Można skorzystać z domyślnych ustawień zapisu PDF-a: Jakość drukarska (Press Quality), PDF X-1a lub PDF X-3 (w przypadku wybrania standardów PDF X-1a lub PDF X-3 ewentualne kolory RGB w pliku muszą zostać przekonwertowane na CMYK)

- dopuszczalne jest także przekazanie do druku spłaszczonych map bitowych (np. .tiff), a także otwartych plików programu Corel (z tekstami koniecznie zamienionymi na krzywe)

- pliki programów biurowych (np. Ms Word, Power Point) i PDF-y zapisane z tych programów technicznie nie nadają się do profesjonalnego druku i mogą jedynie pełnić funkcję wzoru do wykonania profesjonalnego projektu w naszym studiu grafiki

KOLORYSTYKA

- w poligrafii każda pracę pełnokolorowa (np. zawierającą kolorowe fotografie) drukuje się za pomocą czterech farb drukarskich (CMYK). Tym samym jednostronny kolorowy projekt określa się jako 4x0, a dwustronny 4x4

- do druku przeznaczone są wyłącznie pliki z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Przygotowując projekt należy zatem tryb wszystkich grafiki zamienić z RGB na CMYK (w projekcie lub podczas eksportu)

- należy pamiętać, iż nieskalibrowany monitor, a także zwykła drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny. Do weryfikacji kolorystyki służy odpłatny proof cyfrowy, który możemy na życzenie przygotować przed rozpoczęciem druku

SPADY I MARGINESY

- jeśli projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak, by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu do większości standardowych druków (ulotka, plakat, wizytówka) to co najmniej 3mm

- równie istotne jest zastosowanie wewnętrznych marginesów. Ważne elementy, tzn. teksty, logotypy etc. powinny być odsunięte od linii cięcia na odległość o ok. 3mm. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów, a poza tym umiejscowienie takich elementów blisko krawędzi strony jest zazwyczaj mało estetyczne

ROZDZIELCZOŚĆ GRAFIK

- mapy bitowe (np. zdjęcia) umieszczone w projekcie powinny mieć rozdzielczość 300ppi. W przeciwnym razie na wydruku mogą być widoczne charakterystyczne piksele

TEKSTY

- czarne tekst powinny mieć wyłącznie jedną składową kolorystyczną (100%K), teksty które zawierają więcej niż jedną składową mogą spowodować problemy z tzw. pasowaniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich), co może skutkować rozmyciem kształtu liter

- najmniejsze dopuszczalne teksty to 5 punktów dla tekstów czarnych i 7 punktów dla tekstów kolorowych

- należy unikać drobnych tekstów w tzw. kontrze (np. białych tekstów na czarnym tle), jeżeli jednak występują w projekcie, koniecznie muszą być w postaci obiektów wektorowych

- czarne testy niewielkich rozmiarów są zdecydowanie bardziej czytelne od tekstów szarych. Skala szarości uzyskiwana jest w poligrafii rastrowaniem obrazu (zmniejszaniem gęstości punktów, które składają się na jest obraz), co w przypadku niewielkich liter wpływa na ostrość ich krawędzi

- w opcjach zapisu PDF-a należy koniecznia zaznaczyć opcję „osadź czcionki w dokumencie” („embed fonts in document”) lub zamienić je na krzywe przez zapisaniem do PDF-a (convert to curves)

CO SPRAWDZIĆ PRZED ZAPISANIEM PROJEKTU DO FORMATU PDF

Przed zapisaniem pliku do PDF-a proszę upewnić się czy:

- wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem

- wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK

- na każdej stronie pracy są poprawne spady

- grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość

- warstwy dokumentu są spłaszczone

- fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić w dokumencie podczas zapisywania)

- projekt nie zawiera białych obiektów nadrukowanych

CO SPRAWDZIĆ W GOTOWYM PLIKU PDF

Po zapisaniu PDF-a zawsze należy otworzyć go przez wysłaniem do drukarni, by sprawdzić czy:

- podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy zbliżeniu ok. 200-300% na fotografiach piksele powinny być wcale lub słabo widoczne, innymi słowy zdjęcia powinny wyglądać ładnie i nie być zbyt rozmazane

- zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych ustawień utworzenia pliku PDF może spowodować, że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie)

- cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w przypadku programu Corel Draw)

- nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu

Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek dotyczących przygotowania i rodzaju pliku mogą skutkować błędami podczas procesu druku które nie stanowią podstawy reklamacji.

 

back